Koronan viemä kahvila

Leena Finska hade nyss fått en etablerad kundkrets på sitt kafé när coronaviruset slog till. Arbetsmarknadsstödet, som tillfälligt betalas ut till företagare, hjälpte då kaféets dörr stängdes för sista gången.

En dröm som gick i uppfyllelse. Så beskriver sastamalabon Leena Finska, 38, öppnandet av Kahvila Ernomane i augusti 2018.

”När jag var föräldraledig med mitt yngsta barn fick jag tips om en bra affärslokal som skulle bli ledig i Sastamala centrum”, berättar Leena. Hyresvärden var beredd att införskaffa de största möblerna, såsom stolar och bord, vilket minskade riskerna för den nya företagaren.

Leena hade haft en affärsplan i bakhuvudet redan länge. Den första versionen gjorde hon med en studiekompis redan år 2000 när hon studerade till merkonom vid yrkes- och entreprenörsläroverket i Vittis.

“Jag var ändå inte tillräckligt modig för att bli företagare genast efter examen, så jag jobbade i många år som kontorschef på min brors företag”, säger Leena.

Drömmen blev sann – kaffet gick åt och kvällsevenemang drog folk

Som dotter i en företagarfamilj visste Leena hur företagarens vardag ser ut, men hon var ändå nervös inför kaféets öppnande.

”Veckorna innan kaféet öppnade var jag så nervös att mina vänner fick påminna mig om att äta och sova.”

Favoritprodukten på kaféet blev snabbt ett mörkrostat kaffe som tillverkas på ett litet rosteri i Birkaland, även om hon inte kunde sätta ett alltför högt pris på en kopp kaffe i den lilla landsorten med 24 000 invånare. Kaffet fick namnet Tyrwään paras kahve (Tyrwis bästa kaffe), och Leena började också sälja det i påse. Produktsortimentet utökades med choklad, smycken, kort och prydnadsföremål.

Då kunde ingen tänka sig att det snart skulle komma en tid då det inte längre var tryggt att ordna evenemang.

Olika slags kvällsevenemang blev snabbt en viktig inkomstkälla. Som mest kunde omkring sextio personer samlas i de ganska små lokalerna till familjefester, skivpublicering eller intressanta diskussionsevenemang.

Då kunde ingen tänka sig att det snart skulle komma en tid då det inte längre var tryggt att ordna evenemang.

För Leena Finska betydde det egna kaféet att hennes långvariga dröm gick i uppfyllelse. Den häftiga coronaepidemin tvingade henne ändå att stänga kaféet våren 2020.

Med siktet inställt på utvidgning och större lokaler

Leena hade ingått ett hyresavtal på två år för sitt kafé. Redan hösten 2019 började hon leta efter en större affärslokal eftersom hon ville utvidga verksamheten.

Coronaviruset förstörde planerna. Alldeles i början försäkrade man på nyheterna att ingen behövde oroa sig. För säkerhets skull skyddade Leena alla sina produkter med kupor – också bullarna, som tidigare legat i öppna korgar ovanpå vitrinskåpet.

”Jag kunde inte ens i mina värsta mardrömmar föreställa mig hur snabbt och radikalt antalet besökare minskade i mars”, beskriver Leena.

Redan bokade evenemang annullerades också. Eftersom Leena endast hade en arbetstagare anställd på deltid i sitt företag, räknade hon ut att resurserna inte skulle räcka till exempelvis för lunchleveranser, eller åtminstone skulle tjänsten kosta mer än vad den inbringade.

Läs också: Milja som arbetar inom restaurangbranschen permitterades på grund av corona – ”Jag var rädd att jag skulle bli tomhänt”

Plötsligt var kunderna borta – inkomsterna sinade, bara utgifterna återstod

När kunderna försvann förstod Leena att någonting måste göras. Hon blev inte lamslagen utan började utreda saker, men kände att hon lämnades ensam: Enligt försäkringsbolaget skulle pandemiförsäkringen inte ersätta den förlorade inkomsten. Också kommunens stöd kändes skralt. Business Finlands utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer kunde inte sökas av en liten firma.

”När jag fick rött ljus från många håll, började jag förstå att jag måste stänga kaféet.”

Leena sålde först produkter som varit djupfrysta, därefter kärl och mindre inventarier från kaféet. En vän hjälpte till att städa och tömma lokalerna. När kaféet redan var stängt, fick Leena ett stöd på 2 000 euro för ensamföretagare som beviljades av Sastamala stad. De pengarna gick till löpande utgifter.

Hyresvärden efterskänkte slutligen hyran för de sista månaderna av hyresavtalet. Kafélånet fanns dock kvar och Leena betalar fortfarande räkningar för exempelvis det tidsbundna avtalet för betaltjänstterminalen.

”Jag har fortfarande utgifter som gäller företagarverksamheten, men nästan inga intäkter.”

Trots att Leena tvingades stänga sitt kafé, fortsätter hon med företagande på deltid. Hon säljer fortfarande kaffe i liten skala och funderar på att grunda en egen webbutik.

Arbetsmarknadsstödet underlättade företagarens ekonomi – ”Det fanns åtminstone en sak som kändes tydlig”

Leena fick ekonomiskt stöd i sin situation via arbetsmarknadsstödet, som FPA sedan våren 2020 undantagsvis har betalat ut också till företagare.

”När TE-centralen hade lämnat sitt eget utlåtande, fick jag snabbt pengarna som beviljats av FPA på kontot. Det var skönt att det åtminstone fanns en sak som kändes tydlig och enkel.”

Leena fick arbetsmarknadsstöd för företagare från april till slutet av juli 2020. Hon anhöll inte om bostadsbidrag eller utkomststöd, eftersom makens inkomster gav familjens ekonomi stabilitet.

”I fjol betalade FPA ut totalt 165,7 miljoner euro i arbetsmarknadsstöd till omkring 44 000 företagare”, säger jurist Antti Ristimäki på FPA.

Under de första ansökningsveckorna i april 2020 var det omkring 8 000 företagare i veckan som ansökte om arbetsmarknadsstöd. Sedan dess har mängden ansökningar stabiliserats och för tillfället kommer det omkring 500 ansökningar i veckan till FPA.

Läs också: Konkursen vände upp och ner på Panus liv – ”Jag skulle inte ha klarat mig utan min hustru”

Leena uppmuntrar alla att tro på sina drömmar. Coronaviruset blev kaféets fall, men minskade inte tron på företagandet eller de egna drömmarna.

Barnen drog nytta av att det fanns mer tid för familjen då kaféet hade stängt

Leena överlät nycklarna till sitt kafé i början av maj 2020.

”Just då kändes det som ett misslyckande, men i efterhand har jag också kunnat se positiva sidor.”

Som företagare jobbade Leena varje dag. Från måndag till lördag var hon på kaféet, medan söndagen ofta gick åt till pappersarbete. Leena säger också att om kaféstängningen var en förlust för henne själv, så vann barnen på att Leena igen hade tid för dem. Å andra sidan gjorde barnfamiljerumban på våren att företagaren inte kunde bli handlingsförlamad och sörja över sin situation.

InkomsteInkomsterna från arbetet använde hon till kaféets utgifter, så de påverkade inte företagarens arbetsmarknadsstöd.

”Nu hinner jag till exempel följa mitt yngsta barns uppväxt och utveckling på ett annat sätt än jag kunde som företagare. Förra våren gjorde distansskolan att det verkligen behövdes en förälder hemma som kunde hjälpa och stötta barnen.”

Leena var hemma största delen av sommaren, men gjorde lite pappersarbete för ett företag inom trädgårdsbranschen. Inkomsterna från arbetet använde hon till kaféets utgifter, så de påverkade inte företagarens arbetsmarknadsstöd. I ett skede funderade Leena, som är utbildad massör, på att grunda ett massageföretag, men bestämde sig sist och slutligen för att söka jobb.

”Under sommaren skickade jag tiotals ansökningar och vid midsommar fick jag napp. I början av augusti började jag jobba som kontorssekreterare inom miljö- och byggnadstillsynen på Kangasala stad.”

Enligt Leena är det viktigt för en företagare att kunna överväga och fundera på saker, men man får inte vara rädd för att fatta beslut. Beslutet att stänga kaféet var inte lätt för Leena, men i efterhand är hon glad över att hon inte fortsatte kämpa.

Ajatus yrittäjyydestä itää edelleen – ”Asioista pääsee yleensä eteenpäin”

Jos Leena joskus ajatteli, että esimerkiksi konkurssi olisi maailmanloppu, nyt hän ajattelee kahvilan sulkeutumisen olleen kokemus kokemusten joukossa.

”Asioista pääsee yleensä eteenpäin, kun tarttuu aktiivisesti toimeen ja selvittää asioita. Kun omaa tilannettaan ei häpeä, moni asia on sovittavissa tai suunta käännettävissä.”

Leena on laskenut maksavansa kahvilaa varten ottamaansa lainaa vielä parin vuoden ajan. Kuukausierä on kuitenkin maltillinen, eikä se estä tavallista elämää, vaikka pakottaakin tinkimään. Vähintään sivutoiminen yrittäjä Leena toivoo olevansa jatkossakin, eikä hänelle jäänyt kammoa tai pelkoa yrittämistä kohtaan – koronalle vain ei yksittäinen yrittäjä voinut mitään.

”Myyn pienpaahtimon kahvia edelleen pienimuotoisesti, ja haluaisin perustaa jossakin kohtaa oman verkkokaupan. Aikuistumassa olevien tyttärieni kanssa olemme miettineet myös kesäkahvilan pitämistä.”

Kolme kuvaa matkan varrelta

Företagarens arbetsmarknadsstöd

  • FPA kan för tillfället till följd av coronaepidemin betala arbetsmarknadsstöd till företagare om arbetet på heltid i företaget har upphört till följd av coronaviruset eller om företagarinkomsten på grund av epidemin är mindre än 1 089,67 euro per månad.
  • Innan man ansöker om arbetsmarknadsstöd via FPA:s e-tjänst ska man anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. När din ansökan om arbetsmarknadsstöd har godkänts, syns beslutet i FPA:s e-tjänst och skickas också hem. För att stödet ska betalas ut krävs att man regelbundet fyller i anmälan om arbetslöshetstid.
  • Arbetsmarknadsstödet är 33,78 euro per dag. Det betalas fem dagar i veckan. Om eventuella samtidiga inkomster från företagsverksamheten överstiger 500 euro i enlighet med den temporära lagändringen, minskar stödbeloppet.
  • Företagaren kan också ansöka om allmänt bostadsbidrag eller grundläggande utkomststöd.
  • Bostadsbidraget beviljas per hushåll och påverkas därför av eventuella övriga hushållsmedlemmars inkomster.
  • Utkomststödet är en ekonomisk förmån som beviljas i sista hand. För den beaktas alla inkomster och tillgångar som företagaren och dennas familj har till sitt förfogande, till exempel besparingar på banken.

Som expert jurist Antti Ristimäki, gruppen för arbetslöshetsskydd och bostadsbidrag, FPA

Läs mer på FPA:s webbplats

Text Tiina Laaninen
Redigering Jenni Juntunen
Bilder Eino Ansio
Videor Eino Ansio
Bildredigering Satu Karppinen