@OJ kan du hjälpa?

Uträttar du FPA-ärenden helst per telefon, på webben, via videosamtal eller på en servicepunkt? Eller tar du hellre kontakt på Instagram eller Jodel? I den här artikeln sammanställer vi information om hur och i vilka ärenden FPA hjälper speciellt unga.

Vad är det första du tänker när du hör ordet ”Kela” eller ”FPA”?

Du tänker kanske på ekonomiskt stöd i situationer där pengarna inte räcker till. Folkpensionsanstalten främjar även hälsan och stödjer självständighet i olika livssituationer.

Du associerar kanske med barnbidrag, studiestöd, arbetsmarknadsstöd eller moderskapsförpackningen, som alla är FPA:s förmåner. Eller psykoterapi, som FPA också stödjer.

Kanske funderar du i samma banor som Cecilia, 15, Khalif, 25, och Elena, 20, som svarade på frågan utanför Navigatorn i Helsingfors?

Vad är det första du tänker på när du hör FPA?

Cecilia von Troil, Khalif Haithem Majeed och Elena Kuoza svarar på frågan i videon.

Kuvituskuva. Ihmishahmo kannettavalla tietokoneella.

Vilka frågor kan man kontakta FPA om?

Från FPA kan man till exempel ansöka om studiestöd, bostadsbidrag och utkomststöd. Förmånerna fastställs alltid enligt livssituationen, som är olik för alla.

Om du är studerande kan du eventuellt förutom studiepenning och bostadsbidrag även ansöka om till exempel borgen på studielån eller stöd för skolresor. Sedan förra hösten har FPA även beviljat läromedelstillägg för studerande på andra stadiet för att täcka till exempel kostnaderna för gymnasie- eller yrkesutbildningens böcker.

Vilka frågor ställer man mest till FPA?

FPA får mycket frågor om råd och anvisningar, och dessutom ofta frågor om handläggningstiden för den egna ansökan och om när pengarna kommer in på kontot. I början av juni blev det lättare att ta reda på handläggningstiden: nu kan du själv när som helst kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden för förmåner du har ansökt om på FPA:s webbsidor. Tjänsten uppdateras en gång per dygn, vilket gör att förmånernas genomsnittliga handläggningstid syns nästan i realtid.

När har FPA hjälpt dig?

Se Khalifs, Elenas och Cecilias svar i videon.

Hur kan man uträtta ärenden hos FPA?

FPA är engagerad i mycket. Du får kontakt med FPA såväl på webben via e-tjänsten som per telefon. Merparten av de som är under 30 år föredrar webben, men många ringer också till FPA. Man får också komma till servicepunkten, även om allt färre ungdomar sköter sina ärenden ansikte mot ansikte.

FPA besöker ofta även läroanstalter och olika evenemang i pop up-stil.

FPA har som mål att vara där kunderna är, så du får kontakt med FPA till exempel via sociala medier samt på Navigatorn. Navigatorn är en servicepunkt med låg tröskel för personer under 30 år. FPA:s servicerådgivare arbetar på Navigatorer runtom i landet och på vissa Navigatorer kan du kontakta FPA även via videoanslutning.

Du kan även prata med FPA:s servicerådgivare på läroanstalter och olika evenemang där FPA deltar i pop up-stil.

Du får även kontakt med FPA via TYP-tjänsten, dvs. den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen samt FPA:s servicepunkter. En servicepunkt är ett verksamhetsställe som upprätthålls gemensamt av FPA och andra offentliga organisationer. Där kan du hämta FPA:s ansökningsblanketter och broschyrer, lämna in ansökan och få allmän handledning om förmåner samt användningen av FPA:s e-tjänst.

Hur uträttar du helst ärenden hos FPA?

Se Elenas, Cecilias och Khalifs svar i videon.

Hur betjänar FPA i sociala medier?

FPA finns på flera olika kanaler i sociala medier. FPA:s Instagram-konto har blivit allt populärare sedan början av året. På Instagram strävar FPA efter att göra innehåll som motsvarar kundernas frågor och informationsbehov. I FPA:s inlägg och stories kan du till exempel se hur e-tjänsten eller FPA:s räknare används.

Under våren fick FPA testa ett verifierat Jodel-konto.

Under den gångna våren har kanalen #kysykelalta i Jodel blivit en populär kanal vid sidan av Instagram. Under våren fick FPA testa ett verifierat Jodel-konto. Jodel-användare i de större städerna fick anonymt ställa frågor till FPA som besvarades av en servicerådgivare. Jodel-kanalen tog sommarpaus i slutet av maj, men på grund dess stora popularitet kommer den förhoppningsvis att få en fortsättning.

FPA:s egna forum Fråga FPA har varit en ständig favorit under en längre tid. På forumet kan du ställa dina egna frågor, som besvaras av FPA:s servicerådgivare. Frågorna syns även för andra, vilket gör att du ofta hittar svaret på din egen fråga bara genom att läsa tidigare svar.

Kan man få råd för den egna situationen i sociala medier?

Servicerådgivarna kan inte öppna dina uppgifter till exempel på basen av en Instagram-diskussion och det är inte säkert att dela sin personbeteckning via sociala medier ens via ett privat meddelande. I sociala medier kan FPA:s rådgivare handleda var man får råd och stöd. Om frågan är sådan att den inte kan lösas med allmänna råd, kan FPA:s rådgivare ge rådet att boka tid till FPA och vid behov berätta hur det går till.

FPA svarar på frågor också på Jodel, på kanalen @kysykelalta

Hurudana tjänster har FPA speciellt för unga?

På FPA har man sedan förra året provat nya individuella tjänster, där en anställd på FPA sköter ungas ärenden under en längre tid. Med tjänstens hjälp kan man reda ut din livssituation och ditt behov av stöd och rådgivning. Den anställda på FPA ser till att dina FPA-förmåner är i ordning, och tar samtidigt reda på om du skulle ha nytta av till exempel rehabiliteringstjänster.

I bästa fall kan den anställda på FPA hjälpa och uppmuntra till studier och arbetslivet.

FPA samarbetar med andra aktörer vad gäller nya tjänster. Med ditt samtycke kan FPA hjälpa dig till exempel i ärenden som görs i samarbete med socialsocialväsendet, arbetskraftstjänsterna eller läroanstalten. I bästa fall kan den anställda på FPA hjälpa och uppmuntra till studier och arbetslivet.

FPA erbjuder även rehabiliteringstjänster för unga, såsom NUOTTI-coachning, som är yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel. Man behöver inget läkarintyg eller en diagnos för att delta i coachningen. Inom tjänsten får man en coach, som man kan träffa ansikte mot ansikte eller till exempel via videoanslutning enligt behov.

Heini Kaasinen, som utvecklar kundrelationer vid FPA samt Teija Välimäki, planerare, har intervjuats för artikeln.

Vad minns du?

Teksti Pi Mäkilä
Editointi Jenni Juntunen
Kuva Kela
Video Olli Partinen
Gallupkuvaus Markus Pentikäinen