TE-palvelut

Kela ja kunta muuttivat yhteen

Kun perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle vuonna 2017, koettiin tärkeäksi kehittää entisestään yhteistyötä kuntien kanssa. Luontevia kumppaneita ovat olleet varsinkin kuntien...