socialservice

FPA och kommunen flyttade ihop

När det grundläggande utkomststödet flyttades från kommunerna till FPA 2017, kändes det viktigt att stärka samarbetet med kommunerna ytterligare. Naturliga...